תעבורה

קיבלת זימון לבית משפט לתעבורה?

זומנת להופיע בפני קצין משטרה?

קיבלת קנס או נקודות?

צריך חילוץ, אולי חילוץ ימי, שמא חילוץ אווירי?

זה הזמן לשכור עורך דין!

נתפסת נוהג במהירות מופרזת? והשוטר שירה עליך לייזר אמר לך “מה חמוד רציתי לעבור את מהירות הקול”? נתפסת נוהג בנתצ? מעורב בתאונת דרכים? שלילת רשיון נהיגה, היא אחד העונשים המתסכלים ביותר, הפוגעים באזרחים רבים, ההופכים ברגע אחד מאזרחים שומרי חוק, לעבריינים. אולם ריבוי מספר עורכי הדין בישראל, גורם לקושי בבחירת עורך הדין המתאים לבעיה. קיימים עורכי דין שהם מומחים בהופעה בבית המשפט וקיימים אחרים, המצטיינים במציאת פתרון מתוך הכתובים. יש גם כאלה כוכבים במצלמה נסתרת.

שיטת הניקוד

שיטת הניקוד שונה משיטת הצבירה במרוץ למיליון, ניתוח לשיעורין, במציאות משמשת זו אמצעי של משרד התחבורה ומשטרת ישראל, למעקב ופיקוח אחר ביצוע עבירות של נהגים. באמצעות השיטה, המדינה נוקטת באמצעים מנהליים ולא משפטיים לכפיית אמצעי תיקון נהיגתם. שלילת רישיון נהיגה, היא אחד האמצעים החריפים. נקודות נחשבות תקפות החל מיום ביצוע העבירה למשך שנתיים למי שצבר עד 20 נקודות ולמשך 4 שנים למי שצבר 22 נקודות או יותר. בכל מקרה נקודות ישארו תקפות כל עוד לא בוצעו אמצעי התיקון שהוטלו.

אגב, תקופת צבירה, היא התקופה שלאורכה מחברים נקודות זו לזו לשם קביעת סך הנקודות של הנהג. כאשר לנהג יש 12 נקודות חובה עליו לעבור הדרכה בנהיגה נכונה.

בתום ההדרכה הנקודות יילקחו בחשבון,  רק לאחר שיחלפו שנתיים מתאריך ביצוע העבירה, ובתנאי שלא צבר נקודות נוספות במהלך השנתיים.

במידה וחס חלילה כשל שוב הנהג והורשע שוב בעבירות תנועה וצבר סה”כ 22 נקודות במהלך השנתיים הללו- תקופת הצבירה תוארך לארבע שנים. במצב מסוכן זה, אם יירשמו לחובת הנהג עוד 2 נקודות סהכ או יותר במהלך ארבע השנים (כלומר 24 נקודות או יותר) רשות הרישוי תזמן את הנהג לקורס ייעודי (השונה מהקורס הבסיסי) בנהיגה נכונה בדרך עירונית או בדרך לא- עירונית.

אם בתקופת צבירה נצברו לחובתכם 36 נקודות או יותר- ייפסל רישיון הנהיגה שלכם לשלושה חודשים. הוא יחודש אך ורק אחרי שתעמדו במבחן עיוני (תיאוריה). 

איך זה עובד

שיטת הניקוד מבוססת על צבירת נקודות במשך תקופה של שנתיים והטלת אמצעי תיקון על הנהג, בהתאם למספר הנקודות שהוא צבר.

עד ל-11 נקודות: הניקוד יימחק כעבור שנתיים ממועד ביצוע העבירה.

12-22 נקודות: הנקודות מחייבות קורס נהיגה בסיסי + מבחן. מחיקת הנקודות תבוצע שנתיים לאחר מועד ביצוע העבירה.

24-34 נקודות: הנקודות מחייבות קורס נהיגה מונעת ייעודי + מבחן. מחיקת הנקודות תבוצע לאחר מעבר המבחן, ארבע שנים לאחר ביצוע העבירה.

36 ומעלה: פסילת רשיון נהיגה ל-3 חודשים וחידושו לאחר מעבר מבחן תיאוריה. מחיקת הנקודות תבוצע לאחר מעבר המבחן, 4 שנים לאחר ביצוע העבירה.

72 נקודות (או 36 פעם שנייה): פסילת רישיון נהיגה ל-9 חודשים וחידוש הרשיון לאחר מבחן תיאוריה + מבחן מעשי (טסט) + בדיקות רפואיות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. הנקודות נמחקות לאחר מעבר המבחן, 4 שנים לאחר ביצוע העבירה.

על נהג הנדרש לבצע קורס בנהיגה נכונה, מוטלת האחריות לבצע את הקורס בתוך ששה חודשים, אם לא יעשה כן, רשאית רשות הרישוי להתלות את קיום רשיונו. מועד רישום הנקודות במרשם העבירות אינו משפיע על מניין התקופות לעיל. לא יירשמו נקודות בשל הרשעות בעבירות שהמידע לגביהן התקבל 12 חודשים או יותר ממועד ההרשעה.

כמה נקודות נרשמות בגין כל עבירת תעבורה?

קיימות 5 דרגות חומרה – החל מ-2 נקודות, הנרשמות בגין עבירות קלות יחסית, 4 נקודות, 6 נקודות, 8טלפון סלולרי נקודות ו-10 נקודות, הנרשמות בגין עבירות חמורות. עבירות חנייה למשל, אינן נושאות רישום נקודות. כך גם עבירות מהירות מהרף הנמוך ועבירות קלות נוספות. את הרשימה המלאה ניתן למצוא באתר משרד הרישוי.

פסילת רשיון

פסילת רישיון יכולה להתבצע על ישי בית משפט, משרד הרישוי או משטרת ישראל. בית המשפט רשאי לפסול את רשימון הנהיגה במסגרת תיק המתנהל כנגד נהג עקב אישום בעבירת תנועה. משרד הרישוי יכול לפסול נהג עקב אי כשירות לנהיגה או לפסול נהג לתקופה של 3 חודשים או 9 חודשים עקב צבירת נקודות. גם קצין משטרה רשאי לפסול 

פסילה מנהלית

פסילה מנהלית הינה פסילתו של אדם מלנהוג ע”י קצין משטרה בגלל עבירות תנועה שונות. זהו הליך לפני משפט. הפסילה אינה נחשבת לענישה, אלא להרחקת הנהג המסוכן מהכביש. פסילה מנהלית יכולה להתבצע גם כתוצאה מאיכון, מכמונת, מדוחות תנועה או מתאונות.

כאשר העילה היא תאונות, העבירות הן מהתוספת הרביעית לפקודה- שכרות, עקיפה מסוכנת, עבירות מטען, עבירות מהירות וכיו”ב. כאשר העילה היא תאונת דרכים, יש לקצין המשטרה הסמכות לפסילת הרשיון גם כאשר העילה תאונה עם נזק בלבד. 

יש לזכור: עניינו של הנהג שעבר לכאורה עבירה, טרם הובא בפני דין ורישיונו נשלל רק על ידי שוטר. לפחות לכאורה, הוא עדיין זכאי. פסילה שכזו עלולה לפגוע בו, בחזקת החפות שלו ובחירויות היסוד שלו. עורכי דין לתעבורה יכולים לטעון בבית המשפט שהפסילה נעשתה שלא כדין, במיוחד אם נמצא פגם כלשהו בהליך, לא כל הראיות נלקחו בחשבון, או ההחלטה הייתה שרירותית.

נהיגה במהירות מופרזת

נהיגה במהירות מופרזת, הינה עבירה שהחוק מתייחס לחומרתה, בהתאם לפער המהירות שבין ההגדרה בחוק, לבין זו שהנהג נתפס לכאורה נוהג בה. המשטרה נוהגת להגדיר אחת לזמן-מה, מהי המהירות מעל למותר, שממנה מתחיל ביצוע האכיפה. בשנים האחרונות, מקובל לרשום דו”חות מהירות לכל מי שנתפס כאשר הוא נוהג במהירות שהיא 11 קמ”ש מעל למה שנקבע בחוק. 

בדרך עירונית, הקנס על נסיעה במהירות של עד 20 קמ”ש מעל המהירות המותרת הינו 250 שקל. מכאן ואילך, הענישה מחמירה, הן בסכום הקנס והן ברישום 8 נקודות, או בפסילה מנהלית ל-30 יום ורישום של 10 נקודות, כאשר מהירות עולה על 30 קמ”ש מהמהירות המותרת. מהירות מופרזת בדרך בינעירונית, במהירות של עד 25 קמ”ש יותר מהמותר, גוררת קנס של 250 שקל. הענישה תוחמר במהירות שהיא 26 קמ”ש מעל למותר – ואילך. 

נהגים – תאונת דרכים

תאונות הדרכים מסווגות לשלושה סוגים: תאונות דרכים עם נזקים לרכוש בלבד, תאונות דרכים עם נפגעי גוף ותאונות דרכים קטלניות.

בתאונות דרכים עם נזקים לרכוש בלבד, לא תפתח על פי רוב חקירה משטרתית. מכאן, לא יינקטו הליכים פליליים כנגד מי מהמעורבים, אלא אם הנפגע בחר להתלונן במשטרה ונהג המעורב בתאונה סירב להזדהות ולמסור את פרטיו.

בעקבות תאונת דרכים עם נפגעים, ולא רק בפיגוע דריסה, נפתחת חקירה משטרתית ועשוי להתנהל הליך פלילי כנגד הנהג. עוד לפני הדיון המשפטי, עשוי הנהג להיפגע מפסילה מנהלית ל- 60 יום, או במקרים חמורים עד לתום ההליכים. די בטענה של אחד המעורבים כי הוא נפגע על מנת שתאונת הדרכים תוגדר כתאונה עם נפגעי גוף. אין הכרח להמציא תעודה רפואית. במקרים אלו, מומלץ להתייעץ מיידית עם עורך דין תאונות דרכים.

בתאונת דרכים קטלנית, המשטרה מעבירה את תיק החקירה לפרקליטות לצורך הגשת כתב אישום. פסילת רשיון מנהלית תוטל על הנהג עוד לפני המשפט לפרק זמן של 90 יום ולעתים התביעה תבקש פסילה עד תום ההליכים.

מחיקת נקודות

הנקודות שנצברו לחובתך יימחקו אם לא צברת יותר מ- 10 נקודות במשך שנתיים. המחיקה תהיה בתום שנתיים מיום ביצוע העבירה. ושים לב, לא לעלות יותר:

אם צברת בין 12-20 נקודות במשך שנתיים, קיימים 2 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:

א. פרק זמן של שנתיים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.

ב. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי, מעבר מבחן סיום בהצלחה.

אם צברת 22 נקודות בפרק זמן של יותר משנתיים, קיימים 2 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:

א. פרק זמן של שנתיים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.

ב. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי, מעבר מבחן סיום בהצלחה.

אם צברת 22 נקודות בפרק זמן של עד שנתיים, קיימים 2 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:

ג. פרק זמן של 4 שנים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.

ד. כן מבאס, אבל הנך נדרש לבצע קורס נהיגה נכונה בסיסי ולעמוד בבחינת סיום בהצלחה.

אם צברת 24-34 נקודות בפרק זמן של שנתיים, קיימים 3 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:

א. פרק זמן של 4 שנים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.

ב. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי, מעבר בחינת סיום בהצלחה.

ג. ביצוע קורס נהיגה מתקדם, מעבר בחינת סיום בהצלחה.

אם צברת 24-34 נקודות בפרק זמן של יותר משנתיים, קיימים 3 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:

א. פרק זמן של שנתיים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.

ב. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי , מעבר בחינת סיום בהצלחה.

ג. ביצוע קורס נהיגה מתקדם , מעבר בחינת סיום בהצלחה.

אם צברת 36 נקודות ויותר, קיימים שלושה תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:

א. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי, מעבר בחינת סיום בהצלחה.

ב. ביצוע קורס נהיגה מתקדם, מעבר בחינת סיום בהצלחה.

ג. כן וגם באסה – פסילת רישיון נהיגה למשך 3 חודשים ועמידה בהצלחה במבחן תיאוריה. (ניתן להיבחן בבחינות עיוניות גם בתקופת הפסילה). 

אם מיום חידוש הרישיון אחרי פסילה של 3 חודשים, (בגין 36 נקודות קודמות) תוך 6 שנים מתאריך ביצוע העבירה האחרונה, הגעת לצבירה של עוד 36 נקודות נוספות (כלומר 72 נקודות), קיימים 4 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:

א. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי, מעבר בחינת סיום בהצלחה.

ב. ביצוע קורס נהיגה מתקדם, מעבר בחינת סיום בהצלחה.

ג. פסילת רישיון נהיגה למשך 9 חודשים וביצוע טסט ותיאוריה מחדש.

ד. בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

אנו כאן כדי לשרתך גם במגוון מהנושאים הבאים:

 • אגף התנועה
 • דו”ח תנועה
 • נהיגה בשכרות
 • נהיגה בפסילה
 • שלילת רשיון
 • נהיגה במהירות מופרזת
 • תאונות דרכים תאונה קטלנית
 • פסילה מנהלית
 • פסילה ע”י המכון הרפואי
 • מרכז לגביית קנסות
 • חוות דעת משפטיות
 • כתב אישום תעבורה
 • אי התאמה אישיותית
 • נהיגה רשלנית
 • עבירות נהג חדש, rzr / razer / פולריס / טרקטורון
 • נהיגה ללא רישיון / נהג חדש / קורס נהיגה מונעת
 • נהיגה תחת השפעת סמים
 • פגע וברח
 • מארב
 • מכ”ם
 • סונאר
 • אזורי מתן שירות: חיפה, תל אביב-יפו, הרצליה, נתניה, כל הארץ 

ודע כי כולם, גם עדן בן זקן, עומר אדם, אייל גולן, אריק איינשטיין, מציצים, זאב רווח – המובטל בטיטו וגם שלמה ארצי בסך הכל רוצים להגיע הביתה בשלום – סע לאט.

יעוץ אישי, מקצועי ודיסקרטי 24 שעות ביממה

את/ה לא לבד. משרדנו ערוך לסייע לך במקצועיות, יסודיות ויצירתיות על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך. סודיות מלאה מובטחת.

עו”ד שי עובד – כשהרשיון שלך חשוב לך!

כי בסוף הכל אישי

ירושה נכונה מתחילה בעצה טובהלא תמיד צריך לריב בבתי משפט

ירושה, סכסוכים בתוך המשפחה. היה רגוע זה קורה במשפחות הכי טובות

אנחנו כאן לתת לך ייעוץ מיידי שיכול ויחסוך לך התנהלויות בערכאות משפטיות, יחסוך הוצאות וישאיר בכיסך כסף רב

צלצל עכשיו לקבלת סיוע מקצועי, אמין ויעיל

שי עובד, משרד עורכי דין בשביל השקט הנפשי שלך

אנחנו כאן לעבוד בשבילך

צלצל 077-8066333

שי עובד משרד עורכי דיןפירוק שותפות במקרקעין

פירוק שותפות בתחום המקרקעין יכול ויהיה הליך קשה ומורכב!

  לפעמים גם בין בני משפחה ולא תמיד הכל מתקדם כמתוכנן. פתאום אחד השותפים מחליט שהוא רוצה למכור את הנכס,

 או להתנגד למכירתו, לעיתים המתנגד שותף בירושת הנכס עם בן משפחה נוסף ! והוא לא מוכן לפרק את השותפות

ועוד כהנה וכהנה בעיות שנוצרות במסגרת ההליך

רצוי ומומלץ בהליך זה להיוועץ  ולקבל ליווי אישי ומקצועי מעורך דין המתמחה בתחום והכל בכדי שתוצאת הפירוק תהיה בטוחה ויעילה עבורכם

שי עובד משרד עורכי דין 

לפרטים וייעוץ ראשוני ללא כל עלות ו/או התחייבות  במייל

: shay@shayoved.co.il

או בטלפון: 077-8066333

לקבלת ייעוץ ברגע זה ממש צלצל
זמיניםגם
ניתןלסמס
פרטים
עדיףבמייל
החלטות אחרונות
04/04/2019
המחוזי תל אביב - יפו
אזרחי
תובענה ייצוגית (ת"צ)
תביעת ספאם
15112-08-18
בשן נ' חברת דואר ישראל בע"מ
החלטה
החלטה מהותית
04/04/2019
המחוזי תל אביב - יפו
אזרחי
תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א)
תקנה 3 (אגרות) - אחר
62867-12-16
SMET GROUNDWATER TECHNICS נ' כהן ואח'
החלטה
החלטה מהותית
04/04/2019
המחוזי תל אביב - יפו
עניינים מנהליים
עתירה מנהלית (עת"מ)
חופש המידע
11374-04-19
שני נ' ביטוח לאומי מחלקה משפטית ואח'
החלטה
החלטה מהותית
04/04/2019
המחוזי תל אביב - יפו
אזרחי
תובענה ייצוגית (ת"צ)
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
49688-07-18
אבו אל חוף ואח' נ' המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן בע"מ (חל"צ) ואח'
החלטה
החלטה מהותית
04/04/2019
המחוזי תל אביב - יפו
אזרחי
המרצת פתיחה (ה"פ)
הצהרתי
5017-11-18
מינקוביץ נ' בן דוד ואח'
החלטה
החלטה מהותית
04/04/2019
המחוזי תל אביב - יפו
מעצרים
מעצר עד תום ההליכים (מ"ת)
50569-06-18
ישראל נ' עבאס(עציר) ואח'
החלטה
החלטה מהותית
04/04/2019
המחוזי תל אביב - יפו
אזרחי
המרצת פתיחה (ה"פ)
אחר
3452-04-19
בלאו נ' זכי ואח'
החלטה
החלטה מהותית
04/04/2019
המחוזי תל אביב - יפו
מעצרים
מעצר עד תום ההליכים (מ"ת)
50569-06-18
ישראל נ' עבאס(עציר) ואח'
החלטה
החלטה מהותית
04/04/2019
המחוזי תל אביב - יפו
פירוקים ופשיטות רגל
פירוקים (פר"ק)
הסדר נושים סעיף 350 לחוק החברות
6023-01-19
המטווח האולימפי הלאומי הרצליה - ישראל ע"ש יגאל אלון נ' כונס נכסים רשמי תל אביב ואח'
החלטה
החלטה מהותית
03/04/2019
המחוזי תל אביב - יפו
אזרחי
תובענה ייצוגית (ת"צ)
תובענה ייצוגית לפי חוק להגנת הצרכן
7836-05-18
כץ נ' אייץ' אנד או רשתות אופנה (2003) בע"מ
פסק דין
החלטה מהותית
03/04/2019
המחוזי תל אביב - יפו
אזרחי
תובענה ייצוגית (ת"צ)
תובענה ייצוגית לפי חוק להגנת הצרכן
25251-03-19
וולק נ' בעמ ואח'
החלטה
החלטה מהותית
03/04/2019
המחוזי תל אביב - יפו
אזרחי
תובענה ייצוגית (ת"צ)
תובענה ייצוגית
30039-12-17
חייט נ' רכבת ישראל בע"מ
החלטה
החלטה מהותית
03/04/2019
המחוזי תל אביב - יפו
אזרחי
המרצת פתיחה (ה"פ)
אחר
3452-04-19
בלאו נ' זכי ואח'
החלטה
החלטה מהותית
03/04/2019
המחוזי תל אביב - יפו
עניינים מנהליים
עתירה מנהלית (עת"מ)
אחר
72197-03-19
סבח נ' משרד התחבורה/אגף הרישוי
החלטה
החלטה מהותית
03/04/2019
המחוזי תל אביב - יפו
אזרחי
תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א)
תקנה 3 (אגרות) - אחר
36380-02-19
בן חיים נ' אברהם שלום ואח'
החלטה
החלטה מהותית
03/04/2019
המחוזי תל אביב - יפו
עניינים כלכליים
תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א)
תביעה אחרת (שאינה כספית ואינה בגדר תקנה 3 אגרות)
52739-01-19
Fertenos Commercial Ltd(אחר/נוסף) נ' בי.אס.די. קראון בע"מ(אחר/נוסף) ואח'
החלטה
החלטה מהותית
03/04/2019
המחוזי תל אביב - יפו
עניינים כלכליים
תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א)
תקנה 3 (אגרות) - אחר
77589-01-19
לוי נ' לוי ואח'
החלטה
החלטה מהותית
03/04/2019
המחוזי תל אביב - יפו
פלילי
תיק פלילי (ת"פ)
8206-04-19
מדינת ישראל נ' אורסולה(עציר)
החלטה
החלטה מהותית