Skip to content

עורך דין מינהלי

מעוניינים להסדיר עניין משפטי מול הרשויות?

נמצאים במחלוקת מול גוף ציבורי? לפני שנכנסים להליכים משפטיים באולם בית המשפט, יש להבין כי הרשויות נתמכות במיטב בעלי המקצוע הבקיאים בתחום. על כן, הייצוג המשפטי מחייב מומחיות רבה, בייחוד כאשר מדובר בגופים מעין שיפוטיים כדוגמת וועדות תכנון ובנייה, או וועדות ערר שונות.

מכרזים

התמודדות במכרזים, מחייבת הקפדה על פרטים רבים, במטרה למנוע פסילה בשל טעות קטנה. עם זאת, גם הרשויות לא פעם, מבצעות טעויות בעת הכנת המכרז, או בניהולו. הליך מכרז פסול, עשוי להקנות למפסיד את הזכות לבקש את פסילת המכרז במלואו. מומלץ כי הליווי המשפטי בעת מכרז, יחל בעת הכנת החומר הרלוונטי, אולם ניתן לסייע, גם באמצעות הגשת בקשות לתיקון תנאי המכרז, או בהגשת עתירות וצווי ביניים לביטול או עיכוב של זכייה במכרזים.

חוק התכנון והבנייה 

חוק התכנון והבנייה, מעניק סמכויות שיפוטיות לוועדות מקומיות ומחוזיות העוסקות בהסדרת התכנון והבנייה בישראל. סמכויות רישוי הבנייה בישראל מתנהלות בין שלוש ערכאות מרכזיות: ועדות מקומיות, ועדות מחוזיות וועדה ארצית. ועדה מקומית אחראית על מרחב תכנון מקומי אשר לרוב חופף את שטחה של הרשות המקומית. בדומה לה, פועלות בישראל שבע וועדות מחוזיות המשמשות גוף תכנוני, ביקורתי ושיפוטי בתחומי שטחן.  

גבייה מינהלית

אם בגבייה המשפטית, ההליך מבוצע באמצעות בתי המשפט וההוצאה לפועל, הרי שהליכי הגבייה המנהלית מבוצעים מכוח דיני רשויות מקומיות, או שימוש בפקודת המסים. כך למשל, יכולה הרשות המקומית לנקוט (מנהלית) בפעולות קלות יחסית לביצוע, במטרה לשמור על המקורות הכספיים שלה ובהם ארנונה, אגרות, היטלי פיתוח, היטלי השבחה או קנסות.

עתירה מנהלית

עתירה מנהלית, היא הדרך של האזרח להשיב את זכויותיו מול רשות שלטונית, לאחר שמיצה את כל הליכים האחרים. יש לשים לב כי גם אם קיימת עילה משפטית להגשת עתירה מינהלית, קיימות שורה של עילות העלולות להביא לפסילתה על הסף.

בית משפט לעניינים מקומיים 

בית המשפט לעניינים מקומיים דן בעבירות לפי חוק התכנון והבנייה, פקודת העיריות, רישוי עסקים, חוקי עזר עירוניים ופקודת המועצות המקומיות. העבירות בהן דן בית המשפט, נוגעות לדו”חות חנייה, רישוי עסקים, עבירות בנייה, זריקת אשפה וכדומה. לבית המשפט סמכות של בית משפט השלום והוא פועל על-פי חוק בתי המשפט. בעיר כדוגמת כפר סבא, שבה אין בית משפט לעניינים מקומיים, בית משפט השלום מוסמך לשמש כבית משפט לעניינים מקומיים. לא תמיד מומלץ לשכור את שירותיו של עורך הדין בייחוד, במקרים בהם אנשים יכולים לייצג עצמם וסכום הקנס נמוך. עם זאת, כאשר מדובר בעניין מהותי, כדאי להיוועץ בעו”ד המתאים.

ייצוג מול רשות מקומית

כל אזרח בישראל משתייך לרשות מקומית כלשהי, המחוייבת לספק את צרכיו: אחזקת כבישים, תאורת רחובות, אספקת מים, גני שעשועים, היתרי בנייה והענקת שירותי חינוך, ספורט ותרבות. הפערים בין רמת השירות המובטחת, או המגיעה לאזרח, לבין השירות הניתן בפועל, מביאים לעתים להתמודדות משפטית מול הרשות.

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף למגבלות מסוימות המפורטות בו, שנועדו לאזן בין חופש המידע לבין זכויות ואינטרסים שונים כגון ביטחון המדינה וכדומה. בחוק קבועים מנגנונים מרכזיים, שנועדו לאפשר את הפעלת החוק. אחד מהם, הוא תפקיד ה”ממונה על העמדת מידע לציבור” בכל רשות, אותו ממנה ראש הרשות. הממונה אחראי לדאוג להעמדת המידע לרשות הציבור ולטפל בבקשות לקבלת המידע. לרשות קבוע פרק זמן של עד שלושים יום, כדי להודיע למבקש המידע מה הוחלט לגבי בקשתו, אך ניתן להאריך את פרק זמן זה בשלושים ימים נוספים. אם הרשות אינה מעמידה לרשות המבקש את המידע, עליה להודיע לו על כך בכתב, לפרט את הנימוקים לסירוב וליידע אותו כי שמורה לו הזכות לעתור לבית המשפט.

רשיון נשק

בכפוף לתנאים ולקבלת רשיון מהמשרד לביטחון פנים, לאזרח ישראלי קיימת הזכות להחזיק ברשיון נשק. בין התנאים לקבלת רישיון נשק, נדרשת שליטה בסיסית בשפה העברית באופן שיאפשר תשאול, הבנת הוראות וניהול רישום, בדיקות כשרות, הצהרות בריאות, ראיון וביצוע הכשרה מותאמת. לא כל ישראל המחזיק ברשיון נשק, רשאי לשאת אותו מחוץ לביתו. למשטרה ולמשרד הפנים, הזכות לשלול רשיון נשק, אולם לעתים ההחלטה הינה שרירותית, כאשר בעל רישיון נשק נחשד בביצוע עבירה פלילית, גם אם אין לכך כל קשר לעצם החזקת הנשק. החוק מאפשר הגשת עתירה מינהלית, המאלצת את הרשויות לתת לבית המשפט הסבר מפורט להחלטתה.

אנו כאן כדי לשרתך גם במגוון מהנושאים הבאים:

 • משרדי ממשלה
 • רשויות מקומיות
 • תאגידים מקומיים
 • מכרזים
 • תכנון ובנייה
 • עתירה מנהלית
 • תאגידי מים וביוב
 • עתירות לבגצ
 • דיני חברות
 • חוזים
 • ניירות ערך
 • היי-טק
 • בנקאות

יעוץ אישי, מקצועי ודיסקרטי 24 שעות ביממה

את/ה לא לבד. משרדנו ערוך לסייע לך במקצועיות, יסודיות ויצירתיות על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

סודיות מלאה מובטחת.