ירושה וצוואות

?יש לך עניין בדרך של מתן צו ירושה, או בדרך של צו קיום צוואה

חוק הירושה, המסדיר בישראל את הירושות והצוואות, עוסק בכלל הנושאים הנוגעים לתחום הירושות והצוואות. משלב עריכת צוואה, מה הדין בהיעדר צוואה, מי הם היורשים על פי צוואה, מה הדין בהיעדר יורשים, איזו ערכאה משפטית היא בעלת הסכמות לשפוט בענייני צוואות וירושות, כיצד ניתן להתנגד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה ועוד.

המונח “ירושה” מתייחס לכל העברה של מאפיין כלשהו מאדם לאדם, כגון תפקיד או הון, בלא קשר למותו של האדם המוריש. זכות הירושה נועדה לאפשר לאדם אשר צבר כוח חברתי מסוים בחייו (נכסים, הון, תפקיד, תואר ועוד), להעביר את כוחו לאדם אחר, לרוב לצאצאיו. עקרון יסוד בדיני הירושה של מדינת ישראל הוא ה”חופש לצוות”. פירושו של עקרון זה הוא שהאדם חופשי להחליט אם לעשות צוואה, אם לשנותה ואם לבטלה.

בהעדר צוואה

חוק הירושה מגדיר את סדר היורשים על פי דין, במקרים של היעדר צוואה. היורשים יכולים להיות קרוביו של הנפטר, אך אם אין לנפטר יורשים, עזבונו מועבר לידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. בהיעדר צוואה, זכות הראשונים בירושה מתחלקת שווה בשווה בין בן הזוג של הנפטר ובין ילדיו של הנפטר. בן הזוג מקבל מחצית מהירושה, והילדים מתחלקים שווה בשווה במחצית הנותרת. בנוסף למחצית מכלל הרכוש זכאי בן הזוג לרשת גם את המטלטלין ואת מכונית הנוסעים של המנוח, אם הייתה לו כזו. אלמנה זכאית לקבל מן העיזבון גם את דמי כתובתה ותוספת כתובה, ובנסיבות מסוימות היא יכולה גם לדרוש מזונות מן העיזבון.

ידועים בציבור

על פי סעיף 55 לחוק הירושה, בהיעדר צוואה, זכות הירושה של ידוע או ידועה בציבור של הנפטר שווה לזו של בני זוג נשואים. זאת, רק אם הידועים בציבור אינם נשואים לאחרים, וכאשר מוכיח בן הזוג שנותר בחיים כי הוא והמנוח חיו כידועים בציבור וקיימו משק בית משותף.

בהעדר ילדים

ירושתו של נפטר שהותיר אחריו בן זוג אך לא הותיר ילדים מתחלקת שווה בשווה בין בן הזוג ובין הורי המנוח או אחיו ואחיותיו. בן זוג ואחים מתחלקים 2/3 לבן זוג ו-1/3 מתחלק בין האחים. בן הזוג יורש את כל העיזבון רק אם הנפטר לא הותיר אחריו ילדים, אחים או הורים.

העד המרכזי

בשונה מתחומים משפטיים אחרים, בהליך משפטי בדיני הירושה, “העד המרכזי” היכול להסביר את כוונתו האמיתית, שהיא בלב המחלוקת, הלך לעולמו. מטבע הדברים, לא ניתן לזמנו לעדות בבית המשפט ולבקש ממנו הסברים והבהרות בנוגע למחלוקת סביב ירושתו, גם במקרה בו ברור כי האיש כתב את צוואתו, אולם זו אינה עומדת בדרישות החוק והפסיקה.

מנהל עיזבון 

מנהל עיזבון הוא אדם, תאגיד או האפוטרופוס הכללי, הממונה על ידי בית משפט לצורך ניהול וכינוס נכסי עיזבון, סילוק חובות וחלוקת נכסי העיזבון ליורשים. “חוק הירושה התשכ”ח- 1965” מסדיר את הכללים הנוגעים להסדרת עיזבון של אדם שניפטר וניהול עיזבונו. החוק מורה על חובת הדיווח של מנהל העיזבון שמונה על ידי בית המשפט ומסמיך את האפוטרופוס הכללי לפקח על מנהל העיזבון ועל פעולותיו בנוגע לניהול העיזבון.

סוגי צוואות

קיימים סוגים שונים של צוואות. לכל אחת מהן, יתרונות וחסרונות. צוואה בעל-פה, היא צוואה הנאמרת לשני עדים. תוקפה של הצוואה, הינו במקרה שבו בתוך 30 יום, למצווה אין אפשרות לעריכת צוואה כתובה, כמו במקרה של פטירתו. צוואה בכתב יד, מאפשרת לכל אדם להותיר מסמך הוראות לאחר פטירתו. היא פשוטה להכנה, אולם במקרה של התנגדות לצוואה, יהיה קשה להעיד על רצונו של המצווה, בכדי לחזק את תוקפה וקיומה.

“צוואה בעדים”, היא הצורה השכיחה ביותר של הכנת צוואות. היא יכולה להיות מודפסת או בכתב ידו של אחר, אולם בכדי שתהיה תקפה – יש צורך בקיומם של שני עדים לצוואה, אשר יאשרו בגוף הצוואה שהם עדים לה וכי המצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו.

צוואה בפני רשות, היא צוואה הנערכת בפני שופט, דיין או נוטריון. בכדי שתהא תקפה – די לומר את דברי הציווי בפני אחד מהשלושה. השופט הדיין או הנוטריון יעלו על הכתב את הדברים ויוסיפו את חותמתם. 

:אנו כאן כדי לשרתך גם במגוון מהנושאים הבאים

צוואה

אפוטרופוס

עיזבון

גרפולוג

התנגדות לצוואה

הסתלקות מירושה

מנהל עזבון זמני

צוואה הדדית

פסלות עדים

יורש אחר יורש

ידועה בציבור

רשם הירושות

ירושה מדרבנן

מס ירושה

איתור חסכונות אבודים

עיזבון דיגיטלי

פסקי דין מובילים סיווג הצוואה

ע”א 796/87 אריאל נ’ דוידי פ”ד מה(2) 473 (1991).

ע”א 594/99 אוחנה נ’ אלעזר פ”ד נה(3) 355 (2001).

ע”מ (מחוזי י-ם) 729/05 סובול נ’ לויטין, פס’ 13-16 לפסק-דינו של השופט שפירא; פס’ 24-26 לפסק-דינו של השופט דרורי (פורסם בנבו, 8.8.2005).

עמ”ש (מחוזי י-ם) 13612-12-12 דרוויש נ’ דרוויש (פורסם בנבו, 15.7.2013).

ת”ע (משפחה חי’) 18781-03-13 ג.ג.י נ’ כ.צ (פורסם בנבו, 15.9.2017).

ראה גם: ס’ 22 ו-25 לחוק הירושה, התשכ”ה-1965.

שאול שוחט פגמים בצוואות 105-109 (מהדורה שלישית, 2016).

תמ”ש (משפחה ת”א) 16713-06-11 י.ב. נ’ נ.י., פס’ 30-31 לפסק-הדין (פורסם בנבו, 13.9.2012).

ת”ע (משפחה י-ם) 40220-05 עיזבון ר’ נ’ י’, עמ’ 10 לפסק-הדין (פורסם בנבו, 25.1.2007).

ת”ע (משפחה ת”א) 55650-05-13 ר’ נ’ י’, עמ’ 8-10 לפסק-הדין (פורסם בנבו, 24.7.2014).

יעוץ אישי, מקצועי ודיסקרטי 24 שעות ביממה

את/ה לא לבד. משרדנו ערוך לסייע לך במקצועיות, יסודיות ויצירתיות על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

סודיות מלאה מובטחת.

זמיניםגם
ניתןלסמס
פרטים
עדיףבמייל